Logo - Koszyk Warzyw

Regulamin Sklepu Internetowego - www.koszykwarzyw.pl

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

IV. Usługi

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

VI. Dostawa

VII. Ceny i metody płatności

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

XII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu - zobacz

XIII. Postanowienia końcowe

XIV. Załączniki


Polecane strony WWW:
Bibianna Serce Lasu | Pola Elizejskie | Kryszkiewicz Ogrody